Detailní informace

Po představení projektu, obvykle na domovní schůzi, je v prvním kroku potřeba schválit montáž u vlastníka objeku (bytové družstvo, obec, ...).

Do společných prostor se přivede jednotlivě svod ze všech bytů, nejčastěji přes elektroinstalační šachty, aby byla zajištěna garantovaná kvalita každému účastníkovi a nezávisle vyřešen přívod a měření spotřebované elektrické energie. Odtud je veden samostatný kabel do vedlejšího domu, nebo nebo k bezdrátové technologii. V bytě se pak kabel zakončí účastnickou zásuvkou, do které je přiveden kabel z PC či jiného zařízení ihned, nebo kdykoliv později, aby se opět vyhnulo dalšímu opětovném zásahu do konstrukce domu (nutnost znovu provést revize a pod.).

Z pochopitelných důvodů je tento postup zdlouhavější a prvotní montáže trvají delší dobu, ale jeho výhody jsou nesporné.